Vývoj aplikácií

Náš tím sa v prvom rade postará o to, aby Váš obchodný plán pretvoril do digitálnej podoby. V tej podobe Vám pomôže dosiahnuť všetky Vaše ciele, bude efektívny a splní očakávania používateľov.

Postaráme sa o to, aby Vaši používatelia mali čo najjednoduchší prístup k aplikácii, aby bola pre nich zrozumiteľná a jej používanie príjemné. Aj neskôr po vývoji aplikáciu ešte stále rozvíjame, doplňujeme, aktualizujeme v súlade s Vašimi prianiami a potrebami.

Stanovenie správnych cieľov a pokynov pre aplikáciu

Náš tím spolu s Vami nastaví ciele a smerovanie aplikácie tak, aby ste používateľa správne a efektívne viedli k používaniu aplikácie a vykonávaniu úloh v nej. Poskytneme vám maximálnu možnú mieru optimalizácie vývoja. Najdôležitejšou súčasťou projektu sú dizajn a naplánovanie aplikácie. Najprv je však treba vypracovať dôkladný plán. V ňom sú presne určené všetky funkcionálnosti a organizácia aplikácie. Pri tom ešte definujeme ciele a priebeh projektu. Týmto spôsobom zvyšujeme efektívnosť a spokojnosť každého používateľa. Na dlhý rok sa zase postaráme o funkčnosť a stabilitu aplikácie.

Proces vývoja aplikácie

Proces vývoja aplikácie spočíva v 5-tich, mimoriadne dôležitých krokoch. Sú to digitálna stratégia, používateľská skúsenosť, obsah a jedinečný dizajn, vývoj a technológia, testovanie a spustenie.

Digitálna stratégia pri vývoji aplikácie

Keď s Vami náš tím vytvorí jasnú a silnú stratégiu, začneme s vyvíjaním aplikácie. Tá dopoodrobna ujasní ciele a definuje spoľahlivý spôsob ako ich dosiahnuť. Takto dosahujeme kreatívny úspech, ktorý je výsledkom podrobného výskumu, plánovania a pokročilých stratégií.

Používateľská skúsenosť

Dizajn je predovšetkým zameraný na kvalitnú používateľskú skúsenosť. Vďaka tomu bude každá interakcia s používateľom spĺňať ciele a požiadavky, zároveň bude nápomocná pri vaših obchodných procesoch a bude prinášať požadované výsledky.

Obsah a jedinečný dizajn

Dizajn začneme navrhovať strategickým spôsobom. Až potom môže obsah odrážať želania spoločnosti a zodpovedať návrhu a platforme. Obsah nebude nudný, práve naopak – pre používateľa bude naozaj atraktívny a bude ho lákať k opätovnej interakcii, čo je rozhodujúce.

Vývoj a technológie

Vývoj aplikácií úzko súvisí s dizajnom. Vývoj zohráva veľmi dôležitú úlohu pri používateľskej skúsenosti. Výber tej pravej technológie umožňuje komplementárnosť medzi návrhom a vývojom.

Testovanie a spustenie

V každej fáze projektu vykonávame rôzne testy. Najdôležitejší pre nás je však okamih, keď ideme do fázy uverejnenia. Pri testovaní sa zameriavame na použiteľnosť, funkčnosť a efektívnosť. Nikdy nič nenecháme na náhodu. Komunikujeme s vami, spolupracujeme, držíme sa dohodnutých termínov, a preto nám môžete v maximálnej miere dôverovať.

Vďaka našim skúsenostiam s programovaním vám vyvinieme aplikácie, ktoré vám prinesú najlepšie výsledky, na ktoré budete môcť byť hrdí.

Pre viac informácií nás kontaktujte na: info@olioweb.com.

Internetové služby

Webstránky, ktoré nezaujmú len svojim vzhľadom, ale sú úspešné aj pri oslovovaní nových kupcov a budovaní značky!

Dôveruje nám už viac ako 250 firiem, od tých najväčších po tých najlepších vo svojej oblasti.

Naše referencie

Chcete zistiť, koľko by stála vaša nová webstránka, e-shop, portál alebo aplikácia?

Kontaktujte nás!