Analýza a cielenie

Dokážete si predstaviť, že by ste so zavretými očami bowlingovou guľou trafili všetky kolky na dráhe? Rovnako by to vyzeralo, ak by ste chceli uviesť na trh nový produkt alebo službu bez toho, aby ste zistili, aká je aktuálna situácia na trhu. Výsledok by určite nebol povzbudivý. Aby sme predišli neúspechu, je nevyhnutné najprv vykonať analýzu trhu a zamerať sa na cieľových zákazníkov.

Prečo je potrebná analýza trhu?

Či už ide o zabehnutú spoločnosť, ktorá chce uviesť na trh nový produkt, alebo o úplne novú spoločnosť, v každom prípade je potrebné neustále sledovať zmeny na trhu.

Preto je napríklad potrebné určiť, koľko a ktoré spoločnosti už s podobnými výrobkami obchodujú, a zároveň spoznať potreby potenciálnych zákazníkov. Čím lepšie poznáme trh, tým väčšia je pravdepodobnosť, že sa produkt stane bestsellerom.

Etapy analýzy trhu

Analýza trhu je komplexný proces, ktorý si vyžaduje nielen znalosť ekonómie a marketingu, ale aj metodiku merania. Prebieha vo viacerých etapách:

  • Zbieranie informácií

Informácie o konkurencii na trhu možno zbierať rôznymi spôsobmi. Môžeme prehľadávať rôzne databázy, obchodné registre a podobne. Je dôležité, aby informácie boli presné, ako aj metódy, ktorými ich spracúvame.

  • Segmentácia trhu

Keďže trh môže byť veľmi rôznorodý, je vhodné ho rozdeliť do určitých segmentov (domácnosti, školy, malé podniky, veľké spoločnosti). Od charakteristík každého segmentu závisí, na ktorú cieľovú skupinu sa zameriame, ako bude marketing prebiehať, ako budeme stavať ceny a ešte oveľa viac.

  • Posúdenie veľkosti a rastu trhu

Ak sme dobre vybavili prvé dve fázy analýzy trhu, bude ľahšie posúdiť a predpovedať, čo sa stane na našom trhu v období troch až piatich rokov.

  • Trendy na trhu

V záujme úspešného predaja výrobku je tiež dobré poznať trendy na trhu, ktoré môžu priamo ovplyvniť predaj produktu. Napríklad je zbytočné začať predávať tlačené noviny v čase, keď sa mnoho médií presúva na internet.

Cielenie je jednou z marketingových stratégií

Prostredníctvom analýzy trhu identifikujeme okrem iného charakteristiky našich potenciálnych zákazníkov. Na tento účel sa používajú rôzne ankety na určenie demografických údajov, trávenie voľného času, geografických údajov, údajov o nákupovaní, údajov o nákupe výrobku alebo služby, ktoré predávame. Na základe výskumu získame profil typického zástupcu cieľovej skupiny, čo je pre nás pri cielení veľmi užitočné.

Dnes je jedným z najúčinnejších reklamných nástrojov určite cielenie na cieľové skupiny prostredníctvom Facebooku, kde sa počet používateľov každý deň zvyšuje. Cielenie na konkrétne skupiny je jednou z veľmi užitočných reklamných kampaní, ktoré primárne využívame na online reklamu. Jeho základným účelom je zvýšenie predaja a dopytu, návštevy webových stránok a podobne.

Tento spôsob reklamy je založený na kľúčových slovách, ktoré ľudia zadávajú do webového prehľadávača, čo znamená, že ich tiež zaujímajú. Cieliť môžete aj na základe lokácie, veku, pohlavia, demografických údajov atď.

Internetový marketing a reklama

Pomôžeme vám získať nových zákazníkov a zviditeľniť vás.

Dôveruje nám už viac ako 250 firiem, od tých najväčších po tých najlepších vo svojej oblasti.

Naše referencie

Chcete zistiť, koľko by stála vaša nová webstránka, e-shop, portál alebo aplikácia?

Kontaktujte nás!